Your Cart
  • БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 50 ЛЕВА
  • АКО ПОРЪЧАШ ДНЕС , НАЙ - КЪСНО УТРЕ ПРИ КУРИЕРА!

Искате ли да работите с нас ?

Вярваме, че компанията не може да расте, ако хората в компанията също не растат. За хора, които искат и вярват в екипния успех и споделят нашите ценности, ние сме идеално място за работа и развитие. В нашите екипи всеки се вижда.

Разширяването на мрежата от марки, които представляваме е винаги актуална тема в нашата компания. При нас работят над 1500 души, търсим мотивирани хора да се присъединят към нашия екип.

В процеса на подбор кандидатите няма да бъдат пряко или непряко дискриминирани по отношение на тяхното здравословно състояние, т.е. увреждане, пол, цвят на кожата, възраст, националност, религия, семейно положение, сексуална или политическа ориентация, членство в различни организации или други други лични характеристики Забележка: С изпращането на кандидатурата кандидатът дава съгласието си фирмата да обработва личните му данни в процеса на подбор по реда на Закона за защита на личните данни и те да бъдат неразделна част от базата данни с кандидати на фирмата.